ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 ส.ค. 60 ถึง 27 ส.ค. 60 คณะครูอบรมส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อยกระดับทักษะพัฒนาการจัดการศึกษาในสื่อการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่ นโยบายประเทศไทย ยุค 4.0 (Thailand 4.0)
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
24 ส.ค. 60 ถึง 25 ส.ค. 60 แข่งขันกีฬาสี "สิงห์โคกคัพ" 2560
สนามกีฬาโรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม โรงเรียนสิงหืโคกดงมันเหล่างามวิทยาคม
18 ส.ค. 60 ถึง 20 ส.ค. 60 โครงการค่ายวิชาการยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT และ O-NETโดยใช้กระบวนการ PLC
โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม เครือข่ายกลุ่มสิงห์โคก
11 ส.ค. 60 กิจกรรม 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ 2560
หอประชุมธารน้ำใจ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม โรงเรียนสิงหืโคกดงมันเหล่างามวิทยาคม