ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (อ่าน 62) 22 มี.ค. 64
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา (อ่าน 68) 19 มี.ค. 64
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 74) 16 มี.ค. 64
ช่วยงานชุมชน เตรียมรับการประเมิน ผญบ. (อ่าน 73) 11 มี.ค. 64
สนามสอบธรรมศึกษา (อ่าน 65) 11 มี.ค. 64
ฝายมีชีวิต (อ่าน 66) 22 ก.พ. 64
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา (อ่าน 151) 26 ม.ค. 64
จัดสรรเงินอุดหนุน สำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค (อ่าน 131) 25 ม.ค. 64
รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรค Covid19 ภาคเรียนที่ 2/2563 (อ่าน 123) 09 ม.ค. 64
กีฬากลุ่มสิงห์โคก "สิงห์โคกเกมส์" (อ่าน 135) 21 ธ.ค. 63
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (อ่าน 128) 21 ธ.ค. 63
การประชุมเก็บรวบรวมข้อมูลในการของบประมาณโรงเรียนคุณภาพของชุมชน (อ่าน 139) 05 ธ.ค. 63
โครงการอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนป้อนกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 145) 04 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนชดเชย (อ่าน 148) 02 ธ.ค. 63
ต้อนรับ ผอ.หทัยชนก ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม (อ่าน 148) 11 พ.ย. 63
กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี 2563 (อ่าน 143) 31 ต.ค. 63
การแข่งขันกีฬาภายใน ปี 2563 (อ่าน 135) 30 ต.ค. 63
มุฑิตา คาราวะ ด้วยรักและศรัทธา...ผอ.บุญธรรม (อ่าน 226) 29 ก.ย. 63
นำเสนอผลงานนวัตกรรม (อ่าน 245) 26 ก.ย. 63
รับการนิเทศติดตามลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (อ่าน 285) 09 ก.ย. 63
ขอเชิญร่วมงานมุฑิตาจิต ท่าน ผอ.บุญธรรม เหล่าบ้านเหนือ (อ่าน 273) 09 ก.ย. 63
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 315) 11 ส.ค. 63
นิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 325) 03 ส.ค. 63
เยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 288) 03 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ (อ่าน 273) 03 ส.ค. 63
จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 361) 19 ก.พ. 63
สรรพสามิตสานสัมพันธ์ แบ่งปันเพื่อน้องและชุมชน ประจำปี 2563 (อ่าน 365) 17 ก.พ. 63
ประชาสัมพันธ์หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว (อ่าน 702) 28 พ.ค. 62
ดูประกาศ คะแนน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 650) 05 เม.ย. 62
ดูประกาศ คะแนน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 677) 05 เม.ย. 62
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 812) 01 ก.ค. 61
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 807) 01 ก.ค. 61
เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2561 (อ่าน 776) 01 ก.ค. 61
ประชุมผู้ปกครอง ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 880) 19 พ.ค. 61
สิงห์โคกคัพ ครั้งที่ ๒ (อ่าน 701) 01 พ.ค. 61
อบรมหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๑ (อ่าน 785) 01 พ.ค. 61
งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1129) 27 มี.ค. 61
กิจกรรม Evaluation of the year 2017 วัดผลและประเมินผลสิ้นปีการศึกษา (อ่าน 706) 27 มี.ค. 61
ชนะเลิศกีฬาฟุตบอล(ช)ประถม ระดับเขตฯ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 804) 04 ก.พ. 61
ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET (อ่าน 836) 04 ก.พ. 61