ข่าวประชาสัมพันธ์
ดูประกาศ คะแนน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 50) 05 เม.ย. 62
ดูประกาศ คะแนน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 50) 05 เม.ย. 62
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 291) 01 ก.ค. 61
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 274) 01 ก.ค. 61
เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2561 (อ่าน 261) 01 ก.ค. 61
ประชุมผู้ปกครอง ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 318) 19 พ.ค. 61
สิงห์โคกคัพ ครั้งที่ ๒ (อ่าน 325) 01 พ.ค. 61
อบรมหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๑ (อ่าน 357) 01 พ.ค. 61
งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 356) 27 มี.ค. 61
กิจกรรม Evaluation of the year 2017 วัดผลและประเมินผลสิ้นปีการศึกษา (อ่าน 360) 27 มี.ค. 61
ชนะเลิศกีฬาฟุตบอล(ช)ประถม ระดับเขตฯ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 389) 04 ก.พ. 61
ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET (อ่าน 409) 04 ก.พ. 61
กิจกรรมลงแขกดำนา (อ่าน 418) 10 ก.ค. 60
กิจกรรมเข้าพรรษา 2560 (อ่าน 413) 10 ก.ค. 60