ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 59) 01 ก.ค. 61
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 57) 01 ก.ค. 61
เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2561 (อ่าน 59) 01 ก.ค. 61
ประชุมผู้ปกครอง ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 108) 19 พ.ค. 61
สิงห์โคกคัพ ครั้งที่ ๒ (อ่าน 134) 01 พ.ค. 61
อบรมหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๑ (อ่าน 155) 01 พ.ค. 61
งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 180) 27 มี.ค. 61
กิจกรรม Evaluation of the year 2017 วัดผลและประเมินผลสิ้นปีการศึกษา (อ่าน 178) 27 มี.ค. 61
ชนะเลิศกีฬาฟุตบอล(ช)ประถม ระดับเขตฯ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 194) 04 ก.พ. 61
ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET (อ่าน 212) 04 ก.พ. 61
กิจกรรมเข้าพรรษา 2560 (อ่าน 254) 10 ก.ค. 60
กิจกรรมลงแขกดำนา (อ่าน 241) 10 ก.ค. 60