ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว (อ่าน 181) 28 พ.ค. 62
ดูประกาศ คะแนน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 257) 05 เม.ย. 62
ดูประกาศ คะแนน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 229) 05 เม.ย. 62
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 486) 01 ก.ค. 61
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 485) 01 ก.ค. 61
เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2561 (อ่าน 428) 01 ก.ค. 61
ประชุมผู้ปกครอง ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 524) 19 พ.ค. 61
สิงห์โคกคัพ ครั้งที่ ๒ (อ่าน 462) 01 พ.ค. 61
อบรมหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๑ (อ่าน 490) 01 พ.ค. 61
งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 696) 27 มี.ค. 61
กิจกรรม Evaluation of the year 2017 วัดผลและประเมินผลสิ้นปีการศึกษา (อ่าน 466) 27 มี.ค. 61
ชนะเลิศกีฬาฟุตบอล(ช)ประถม ระดับเขตฯ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 514) 04 ก.พ. 61
ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET (อ่าน 534) 04 ก.พ. 61
กิจกรรมลงแขกดำนา (อ่าน 530) 10 ก.ค. 60
กิจกรรมเข้าพรรษา 2560 (อ่าน 539) 10 ก.ค. 60