ข่าวประชาสัมพันธ์
รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรค Covid19 ภาคเรียนที่ 2/2563
โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม โดยการนำของท่านผู้อำนวยการหทัยชนก คชพันธ์ รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรค Covid19 ภาคเรียนที่ 2/2563 จากคณะกรรมการนิเทศศูนย์เครือข่ายที่ 10 นำโดยท่าน จิราภรณ์ จันทรไพสิทธิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและการจัดการศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2564,00:00   อ่าน 14 ครั้ง