ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 28) 14 ก.พ. 62
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 213) 01 ก.ค. 61
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 200) 01 ก.ค. 61
เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2561 (อ่าน 195) 01 ก.ค. 61
ประชุมผู้ปกครอง ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 245) 19 พ.ค. 61
สิงห์โคกคัพ ครั้งที่ ๒ (อ่าน 262) 01 พ.ค. 61
อบรมหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๑ (อ่าน 292) 01 พ.ค. 61
งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 299) 27 มี.ค. 61
กิจกรรม Evaluation of the year 2017 วัดผลและประเมินผลสิ้นปีการศึกษา (อ่าน 307) 27 มี.ค. 61
ชนะเลิศกีฬาฟุตบอล(ช)ประถม ระดับเขตฯ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 318) 04 ก.พ. 61
ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET (อ่าน 355) 04 ก.พ. 61
กิจกรรมลงแขกดำนา (อ่าน 357) 10 ก.ค. 60
กิจกรรมเข้าพรรษา 2560 (อ่าน 368) 10 ก.ค. 60