กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุวัฒน์ พืชสิงห์
ครู คศ.3

นายนิเวศน์ อรรคพงษ์
ครู คศ.3

นางสุภาวัน สุรเสน
ครู คศ.3

นางสุภาพ อุไชย
ครู คศ.3

นายณัฏฐนันท์ ศรีจันทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1