โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
จัดสรรเงินอุดหนุน สำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค
รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรค Covid19 ภาคเรียนที่ 2/2563
กีฬากลุ่มสิงห์โคก "สิงห์โคกเกมส์"
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
การประชุมเก็บรวบรวมข้อมูลในการของบประมาณโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
กฎการหารายได้ใหม่ผ่านเกมส์ (5/0) 18 ก.พ. 64
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
ผู้บริหาร

นางหทัยชนก คชพันธ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รับเรื่องร้องเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน