ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัล “ครูดีศรีเมืองเกษ” สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2563
ชื่ออาจารย์ : นายณัฏฐนันท์ ศรีจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2564,14:28  อ่าน 59 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 8 กิจกรรมการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-3 ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นายณัฏฐนันท์ ศรีจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2564,14:28  อ่าน 59 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ ๕ กิจกรรมการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-3 ระดับชาติ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นายณัฏฐนันท์ ศรีจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2564,14:27  อ่าน 62 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการตัดสิน
ชื่ออาจารย์ : นายสุวัฒน์ พืชสิงห์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 2561,19:14  อ่าน 404 ครั้ง
รายละเอียด..